Máy phát điện công nghiệp Hyundai đồng bộ. Công suất 300-1600kva

MÁY PHÁT ĐIỆN công nghiệp CHẠY DẦU DIESEL 1500 vòng/phút-3Pha, công suất trên 300KVA
42 DHY325KSE (295-325KVA) HY1080-F2 444C
43 DHY360KSE(327-360KVA) HY1080-F2 444E
44 DHY385KSE(350-385KVA) HY1400-F2 444EL
45 DHY412KSE(375-413KVA) HY1400-F3 444F
46 DHY450KSE(409-450KVA) HY1400-F3A 444FL
47 DHY500KSE (455-501KVA) HY1900-F3 544C
48 DHY550KSE(500-550KVA) HY1900-F4 544D
49 DHY625KSE (568-625KVA) HY1900-F5 544E
50 DHY650KSE (591-650KVA) HY1900-F5A 544E
51 DHY680KSE (618-680KVA) HY1900-F6 544FL
52 DHY825KSE (750-825KVA) HY3780-F2 634B
53 DHY880KSE (807-888KVA) HY3780-F2A 634C
54 DHY1000KSE (909-1000KVA) HY3800-F2A 634D
55 DHY1100KSE (1000-1100KVA) HY3780-F3 634E
56 DHY1375KSE (1250-1375KVA) HY3780-F3A 634G
57 DHY1400KSE (1273-1400KVA) HY5030-F2 734B
58 DHY1520KSE (1500-1650KVA) HY5030-F2A 734C
59 DHY1675KSE (1523-1675KVA) HY5030-F3 734D